ใบกลม Wolf tooth Components 104 BCD
ใบเบี้ยวWolf Tooth Components 104 BCD
ใบกลม 96 BCD : XT M8000 & SLX M7000
ใบเบี้ยว 96 BCD : XT M8000 & SLX M7000
Direct Mount : SRAM
ใบเบี้ยว Wolf Tooth Components : SRAM
Direct Mount : Race Face
ใบกลม 110 BCD : Cyclocross & Road
ใบกลม Wolf Tooth Components 120 BCD
ใบกลม 94BCD : SRAM XO1, X1, GX, NX
ใบกลม 96 BCD : XTR M9000 และ M9020
ใบเบี้ยว Direct Mount : Race Face