แผ่นกันรอยที่เฟรมและโช๊ดหน้า
Crankskins Crankarm Protectors